O nás

Spoločnosť Coop Servis spol. s r. o. bola založená 28.02.1991 pánom Jozefom Csandom v Tvrdošovciach.
Na začiatku ju tvorilo iba šesť zamestnancov. Hlavným zameraním spoločnosti bol servis  chladničiek a domácich elektrospotrebičov.
V roku 1992 sa firma COOP Servis z Tvrdošoviec presťahovala do prenajatých priestorov nachádzajúcich sa na Cyrilometodskej ulici v Nových Zámkoch. Presťahovaním do okresného mesta, vzrástla klientela firmy a tým aj počet zákaziek na opravy chladničiek a domácich elektrospotrebičov.
Vzhľadom na zvýšenie počtu zákaziek, firma  rozšírila aj rady svojich zamestnancov.
Keďže kapacita budovy na Cyrilometodskej ulici už nestačila, firma sa v roku 1997 opäť presťahovala do prenajatých priestorov na Považskej ulici, kde aj dodnes sídli.
V nasledujúcich rokoch rozšírila firma svoje pôsobenie aj v zahraničí, čím rozšírila aj svoje zákazky.   
V roku 1999  spoločnosť Coop Servis odkúpila doposiaľ prenajaté budovy na Považskej ulici. Stala sa najvyhľadávanejšou firmou západoslovenského kraja, čo sa týka servisu, dodávok a montáže chladiarenských zariadení. Poskytovala a zabezpečovala montáž a servis hlavne pre školské zariadenia a obchody a to hlavne pre obchodnú sieť Jednota.
Vzhľadom na potreby trhu sa firma COOP Servis v roku 2000 rozšírila založením spoločnosti Mirelta Slovakia s. r. o. , ktorá sa stala zástupcom zahraničnej firmy Guntner na Slovensku.
V nasledujúcich rokoch nadviazala spoločnosť COOP Servis užšie obchodné vzťahy s maďarskou spoločnosťou Hussmann Hungary, v rámci ktorej získala ďalšie zákazky na montáž chladiarenských zariadení  pre obchodné reťazce Tesco v Maďarskej republike.
Výstavbou obchodných domov a hypermarketov na Slovensku sa začala ďalšia etapa vývoja firmy.
V roku 2002 bola založená spoločnosť Hussmann Slovakia, dnešný COOP Servis Group s.r.o. Firma sa zameriavala a  aj v súčasnosti zameriava na potravinárske chladenie, montáž a servis chladiarenských a veľkokuchynských zariadení pre hypermarkety a obchodné domy hlavne na Slovensku a v Českej republike. V súčasnosti patrí firma COOPServis Group medzi najvýznamnejších a najvyhľadávanejších dodávateľov potravinárskeho chladenia,  chladiarenských zariadení a veľkokuchynských zariadení na  Slovensku a v Čechách.
Firma Coop Servis má v súčasnosti 54 zamestnancov. K dispozícii má novú výrobnú halu, ktorá bola postavená na umožnenie výroby združených jednotiek , ktoré firma vyváža do Anglicka.
Rozšírila sa výrobná aj skladová plocha firmy. Posilnila sa finančná stabilita firmy a upevnila sa aj jej pozícia  v potravinárskom reťazci.
Spoločnosť Coop Servis svojimi zákazkami a dodávkami kompletných chladiarenských technológií dosiahla významné postavenie medzi spoločnosťami pôsobiacimi  v chladiarenskom odvetví v celej Európe, ktoré plánuje v budúcnosti aj naďalej zlepšovať a rozvíjať.

Naša ponuka je nasledovná:

 • Chladiace vitríny so zabudovaným agregátom
 • Chladiace vitríny s externým agregátom
 • Združené jednotky
 • Kompletné chladiace okruhy, jedinečné chladiace okruhy
 • Riadacie jednotky
 • Chladiace systémy pre zeleninu a ovocie
 • Vzduchové klímy

  Spoľahlivosť každého chladiaceho zariadenia je daná jeho agregátovou jednotkou. V našej ponuke nájdete chladiace vitríny so zabudovanými agregátmi a chladiace vitríny s externým agregátom. Popri zabudovaných a tradičných, osadených agregátových zariadeniach môžeme v sortimente firmy COOPSERVIS nájsť aj: energiou šetriaci skupinový agregát SUPER-PLUS, ENVIRO-PAK (kompletná jednotka montovateľná na strechu), ako aj nové revolučné zariadenie PROTOCOL(skupinový agregát osadený do predajne).

  Priebežný vývoj výroby poskytuje ekologickú a zároveň estetickú garanciu, pričom sa dohliada hlavne na šetrenie energie pri ich používaní. Elegantný design našich zariadení dáva zákazníkom možnosť vybrať si práve to, čo ich požiadavkám vyhovuje najviac. Možno nimi vybaviť rôzne obchody s potravinami, minimarkety, obchodné centrá, či predajne mäsa.
  Pre všetky výrobky firmy COOPSERVIS je neustále typická ich špičková kvalita, trvanlivosť hodnoty a bezchybný servis.

(c) 2006 Bogdány - Copyright • e-mail: coopservis@coopservis.sk
webdesign: Bogdány